Tehnician Optometrist An II

URGENT

Până la data de 10 martie 2014, trimiteti temele restante.

Restantele sunt consemnate în documentele Restante IITO_26.02 şi Restante IITO_Optometrie practica, Contactologie.

Rezolvati testul din documentul Anatomie si fiziologie_test 1 şi trimiteti-l la şcoală până la data de 10 martie 2014.

Taxa de şcolarizare trebuie plătită integral până la data de 20 decembrie 2013.

Puteţi depune banii pentru taxa de şcolarizare în contul şcolii:

Colegiul UCECOM "Spiru Haret"

Str Econom Cezărescu, nr 47-59, sect 6, Bucureşti

Cont IBAN: RO33RZBR 0000 0600 1206 8733

Raiffeisen Bank, Agenţia Toporaşi.

Neachitarea taxei de şcolarizare la termenul scadent va avea ca efect plata penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,1%/zi de întârziere pentru sumele neachitate.

# ANATOMIA, FIZIOLOGIA ŞI PATOLOGIA

SUPORT DE CURS

$ $ $ $ Informatii pentru sesiunea Mai

a patra sesiune de pregatire

A patra sesiunea de pregătire şi evaluare va avea loc pe data de 17 mai 2014, pentru grupa 1 şi pe 24 mai 2014, pentru grupa 2. Cursurile vor începe la ora 9,00 şi se vor termina în jurul orei 17,00.

Cei care nu pot fi prezenţi la data la care sunt programaţi, pot veni la sesiunea de pregătire a celeilalte grupe.

$ $ $ $ RESTANŢE LA DATA DE 27.03.2014

LA MODULELE:

Optometrie funcţională oftalmică- practică

Elemente de contactologie

$ $ $ $ RESTANŢE LA DATA DE 27.03.2014

LA MODULELE

Execuţia şi adaptarea ochelarilor

Întreţinerea echipamentelor folosite în cabinetul de optică medicală

Optometrie funcţională oftalmică

Ergonomie vizuală

Managementul calităţii

$ $ $ Informatii pentru sesiunea martie

Sesiunie martie 2014

A treia sesiunea de pregătire şi evaluare va avea loc pe data de 22 martie 2014, pentru grupa 1 şi pe 23 martie 2014, pentru grupa 2. Cursurile vor începe la ora 10,00 şi se vor termina în jurul orei 17,00.

$ $ $ RESTANŢE LA DATA DE 26.02.2014

LA MODULELE:

Optometrie funcţională oftalmică- practică

Elemente de contactologie

$ $ $ Restante la data de 26.02.2014

RESTANŢE LA DATA DE 26.02.2014 LA MODULELE:

Execuţia şi adaptarea ochelarilor

Întreţinerea echipamentelor folosite în cabinetul de optică medicală

Optometrie funcţională oftalmică

Ergonomie vizuală

Managementul calităţii

ACTE DOSARE INSCRIERE

ACTE DOSAR INCRIERE AN. II

Anexele globului ocular

-

EX ABS. PROBA SCRISA

TEMATICA PROBEI SCRISE

Ergonomie vizuală

Modulul IX; Prof. ing. Gordin Stoica Anca

Execuția și adaptarea ochelarilor

Modulul VI; Prof. ing. Gordin Stoica Anca

 • CAPITOLUL 1 Datele caracteristice ale ochelarilor
 • CAPITOLUL 2 Măsurarea carateristicilor antropometrice ale capului
 • CAPITOLUL 3 Metode şi mijloace de măsurare în antropometria capului
 • CAPITOLUL 4 Verificarea lentilelor
 • CAPITOLUL 5 Tehnologia centrării lentilelor pentru ochelari
 • CAPITOLUL 6 Montarea lentilelor pentru ochelari
 • CAPITOLUL 7 Tehnici de adaptare a ochelarilor
 • BIBLIOGRAFIE
 • ANEXE
 • TESTE
 • FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE INSTRUIRE PRACTICĂ

GRAFIC DE DESFASURARE

GRAFIC EXAMEN DE ABSOLVIRE

Globul ocular

-

Informatii pentru sesiunea 2_II TO

Informatii sesiunea 2 _ Anul II

Lentile de contact

-

 • Clasificare
 • Caracteristicile materialelor folosite
 • Caracteristicile optice ale lentilelor de contact
 • Morfologie corneana, palpedrala si a filmului lacrimal
 • Examenul pacientului inaintea prescrierii lentilelor de contact
 • Probleme deosebite ale portului lentilelor de contact
 • Avantajele si dezavantajele portului lentilelor de contact, comparativ cu ale corectiei aeriene
 • Teste Contactologie

Managementul calitatii

-

Optometrie funcțională oftalmică

Modulul VIII; Prof. ing. Gordin Stoica Anca

INTRODUCERE

Ochii, fereastra sufletului, sunt unele din cele mai importante componente ale corpului uman, prin care ne racordăm la cotidian. De aceea ei trebuie ocrotiţi, protejaţi şi atent supravegheaţi încă din primii ani de viaţă.

Starea de bună funcţionare a sistemului vizual, în special prevenirea, educarea, examinările periodice şi antrenamentele vizuale sunt obiectivele principale ale activităţii tehnicianului optometrist, ce se ocupă atât de indivizii adulţi cât şi de copiii cu probleme de vedere, cuprinşi în orice formă sociaăa: familii, şcoală, comunitate.

Diversitatea problemelor optometrice ale activităţii sistemului vizual uman, aspectele psiho- pedagogice, uneori sociale sau chiar de natură economică, sunt elemente ce se intercondiţionează în obţinerea unei cât mai bune adaptabilităţi la mediul înconjurător, prin intermediul sistemului senzorial vizual uman.

Optometria oftalmică este ştiinţa care se ocupă de investigarea funcţioanării sistemului vizual al omului, analiza rezultatelor, evidenţierea problemelor, recomandarea metodelor şi mijloacelor de ameliorare a funcţionării, în vederea obţinerii confortului vizual în legătură cu nevoile subiectului, dar fără agresare medicală dăcă este posibil.

Modulul VIII Optometrie funcţională oftalmică îşi propune să prezinte aspectele cele mai importante ale optometriei pentru corecţia şi ameliorarea problemelor vizuale. Conţinuturile abordate în acest curs sunt elaborate pe baza standardului de pregătire profesională al calificării tehnician optometrist, nivel 3 avansat şi de asemenea pe baza curriculum-ului aferent acestei calificări.

CUPRINS

 • PARTEA I Optometria funcţională
 • CAPITOLUL 1 Introducere în optometria funcţională
 • CAPITOLUL 2 Bazele teoretice ale optometriei funcţionale
 • PARTEA a II a Optometria funcţională practică
 • CAPITOLUL 3 Istoria cazului
 • CAPITOLUL 4 Inspecţia vizuală preliminară
 • CAPITOLUL 5 Examenul analitic funcţional
 • CAPITOLUL 6 Analiza şi sinteza problemelor vizuale
 • CAPITOLUL 7 Ameliorarea problemelor vizuale
 • CAPITOLUL 8 Compensarea heteroforiilor
 • CAPITOLUL 9 Performanţe vizuale
 • BIBLIOGRAFIE
 • TESTE
 • FIŞA INDIVIDUALĂ DE INSTRUIRE PRACTICĂ
 • REFERAT

Structura proiect

Structura proiectului de absolvire

Întreținerea echipamentelor folosite în cabinetul de optică medicală

Modulul VII; Prof. ing. Gordin Stoica Anca